DÜNYADA DOĞALGAZ  ;

1659 yılında İngiltere’ de bulunan doğal gaz, 1790 yılında yaygın olarak kullanıma girmiştir.1920’ lerde boru hattı taşımacılığı yöntemlerinin uygulamaya konulmasıyla hızla artan doğal gaz kullanımı, özellikle II.Dünya Savaşı’ndan sonra sürekli olarak gelişmiştir.

1970’ lerin ortalarından bu yana dünya doğal gaz rezervleri genellikle her yıl artış içerisinde olmuştur.

2001 sonu itibariyle varlığı kanıtlanmış dünya doğal gaz rezervleri yaklaşık 155 trilyon m3 olarak tahmin edilmektedir.

Mevcut rezerv ve üretim trendine göre, dünya doğal gaz rezervleri için öngörülen ömür yaklaşık 62 yıldır.

Bölgesel bazdaki ömrü ise: Orta Doğu 100+ yıl; Afrika 90,2 yıl; Eski Sovyetler Birliği 78,5 yıl; Orta ve Güney Amerika 71,6 yıl; Asya-Pasifik 43,8 yıl; Avrupa 16,1 yıl; Kuzey Amerika 10 yıl.

ÜLKEMİZDE DOĞALGAZ  ;

1987 yılında Türkiye’ye gelen doğal gaz ilk olarak Hamitabat Elektrik Santrali’nde kullanılmıştır.

1988 yılında sanayide doğal gaz ilk olarak İstanbul Ambarlı’da yerleşik İNSA Fabrikası’nda kullanılmıştır.

1989 yılında konutlarda doğal gaz ilk olarak Ankara’da, daha sonraki yıllarda İstanbul, Bursa, Eskişehir ve İzmit şehirlerinde kullanılmaya başlanmıştır.

Bugün 40’a yakın şehirlerimizde altyapı çalışmaları başlamış olup 20’den fazla şehrimizde doğal gaz kullanılmaktadır.

Sanayi ve konut olarak Türkiye’nin %75’inde doğal gaz kullanılabilir durumdadır.

NEDEN DOĞALGAZ ?

Her an kullanıma hazırdır, ekonomiktir, zaman ve iş gücü tasarrufu sağlar.

Çevre dostudur. İs, kurum gibi atık ürünleri olmadığı için ısı transfer yüzeyleri temiz kalır.

Düşük emisyonlu olduğundan her türlü sanayi tesisinde, şehir içlerinde kullanımı serbesttir.

Stok yapma, önceden sipariş verme gerektirmez. Nakliye problemi olmadan, ulaşım yollarını meşgul etmeden ve trafik oluşturmadan kullanıcıya ulaştırılır.

Alev boyu, fuel – oil ve kömüre göre daha kısa olduğundan, yanmayı tamamlamak için gereken zaman kısadır. Böylece daha küçük kazanlar kullanılarak maliyet azalır ve yerden tasarruf edilir.

Bireysel doğal gaz kullanımında, her abonenin, ne kadar doğal gaz tükettiği kolaylıkla belirlenir. Abone önce kullanır, sonra kullandığı kadarını öder.

Ön yakıt hazırlama masrafı yoktur. Doğal gaz depolama yeri gerektirmez, böylece binalarda ve tesislerde boş alanlar elde edilir.

Doğal gazlı cihazlarda sıcaklık kontrolü çok hassas olarak yapılır, konfor ve enerji tasarrufu sağlanır, yakıt kaybı çok azdır. Yanma verimi yüksektir.

Temiz olması ve içerisinde kükürt bulunmamasından dolayı bir çok sanayi sektöründe doğrudan kullanılabilmesi, hem sistem veriminin hem de ürünün kalitesinin artmasını sağlar.

Ham petrole alternatif bir yakıt olarak, dış kaynaklı enerji çeşitliliği açısından stratejik bir avantaj sağlar.

Yandığında kül, karbon monoksit , kükürt bileşikleri oluşturmaz.

Yanma sonrasında karbondioksit ve su buharı meydana gelir.

Asit yağmuruna sebep olmaz.(SOx oranı 1/ 2.000‘ den azdır.)

Hava ile yakıtın karışması, gaz halinde olduğundan tam yanma durumuna daha kolay ulaşılır. (Katı ve sıvı yakıtlarda ise karbonmonoksit çıkışı nedeniyle eksik yanma söz konusudur.)

Bacadan çıkan atık ısı az olduğundan, doğal gaz daha verimli bir yakıttır.