RAM ve VOC BACA FİLTRESİ

FERKOS RAM ve VOC DUMAN GAZI FİLTRELEME SİSTEMLERİ

Oluşan kül, kurum, yağ vb. partikülleri , tozlar ile uçucu gazların tutulması amaçlıdır. İçersinde bulunan prüverize edici nozullar sayesinde suyu mikronlara ayırarak geçmekte olan partikülleri tutar ve tahliye borusu vasıtasıyla çökeltme tankına gönderir, İçerisinde bulunan absorbanlar ile gaz ve kokular absorbsiyona uğratılır.Çökelme tankının yapısı sayesinde gönderilen partiküller çökeltilir, yağlı bileşikler tank içinde bulunan suda üst yüzeyde kalır. Çökeltme tankı içerisinde bulunan su filitreleme kapasitesini aşana kadar pompa yardımı ile tekrar filtreye gönderilir. Bu absorbanlar çalışma yoğunluğuna ve ramöz verimine bağlı olarak 4 ay ila 12 ay aralığında değiştirilmesi gerekmekte ve yaklaşık olarak her değişim elektrostatik filitrelerde kullanılan absorban maliyeti ile aynıdır. Ayrıca elektrostatik filitrede kullanılması zorunlu olacak olan eşanjör işletme maliyetleri yoktur.Uygulanacak filitre yöntemi solvent geri kazanımı amaçlı değildir. Sadece zararlı gazların filtirasyonu amacı güder

Baca filitrelerimizin bakım ve montaj talimatına https://ferkos.com.tr/downloads-2/ linkinden ulaşabilirsiniz.