BİYOLOJİK BACA FİLTRESİ

DÜNYADA UYGULAMASI İLKDEFA TÜRKİYEDE FERKOS TARAFINDAN YAPILDI…

Sanayi tesislerinin çevreye verdiği kirliliklerden en önemlilerinden birisi de atmosfere verdiği hava kirliğidir. Atmosfere verdikleri zehirli gazları ve ağır metalleri tutmak için kurmaları gereken filtrelerin hem kurulum, hem de işletim maliyetleri çok yüksektir.

Biyolojik sistemlerde ise, içinde bakterilerin oluşarak bariyer görevi yapabilecek olan madenler ve bileşikler bulunan partikül tutucu filtreler kurulmaktadır. Burada partikül tutucu filtreler atmosfere giden partikülleri tutarken bakteriler ise atmosfere karışacak olan kükürt dioksit, hidrojen sülfür, azot bileşikleri, ağır metaller v.b. gibi bileşikleri tutarak atmosfere karışmasını engellerler.

PATENTİ ALINMIŞ İÇERİĞİ VE UYGULAMA ŞEKLİ FERKOS MAKİNA ALİ ÇARBOĞA’ YA AİTTİR.